Bytt språk til norsk Change language to english
Hamburgermenu
Bytt språk til norsk Change language to english
close menu

Pressemelding

Eyasys AS har fått tildelt ny avtale om forvaltning og videreutvikling av mobile- og omvendte voldsalarmer (MOVA) for politiet fra 1. januar 2024.

Eyasys har vunnet politiets anbudskonkurranse om å dekke politiets behov for videreutvikling, vedlikehold og logistikk av eksisterende løsninger og tjenester knyttet til mobile og omvendte voldsalarmer. Den nye kontrakten har en varighet på inntil ti år, hvorav seks år er regulert som opsjonsår. Estimert verdi på oppdraget er 210 millioner kroner.

Eyasys er takknemlig over å ha fått fornyet tillit hos politiet som har vært kunde på Eyasys sin sikre mobilplattform med posisjonering og sikker kommunikasjon siden 2012. Daglig leder Øyvind Rakkestad sier han er stolt over verdien alle de ansatte leverer hver dag for politiet. Han påpeker at det gir en ekstra god følelse å samarbeide om å utvikle og forvalte innovative teknologiske løsninger som bidrar til et tryggere samfunn.

Om mobil voldsalarm

Mobil voldsalarm er et tidsbegrenset beskyttelsestiltak som etter en vurdering benyttes av personer som er, eller har vært, utsatt for vold eller trusler, gjerne i kombinasjon med andre forebyggende tiltak. Alarmen er en elektronisk enhet (basert på en mobiltelefon) med GPS som utløses ved truende situasjoner.

Om omvendt voldsalarm

Omvendt voldsalarm vil i praksis si at en voldsutøver blir utstyrt med en elektronisk enhet, for eksempel en fotlenke, som utløser en alarm hos politiet straks han/hun beveger seg inn i en forbudssone. Politiet vil da varsle den voldsutsatte og kan følge voldsutøverens bevegelser på et elektronisk kart, for så å arrestere dem før de når frem til den voldsutsatte.

Omvendt voldsalarm kan bare gis etter en dom. Dette er forskjellig fra besøksforbud, som er et virkemiddel politiet kan benytte ved mistanke om mulig voldsutøvelse. Kontaktforbud er en straffereaksjon fra domstolen som gis etter en lovovertredelse. Det er kun retten som kan idømme noen (tiltalte) omvendt voldsalarm etter påstand fra påtalemyndigheten (aktor). 

Fordelen med omvendt voldsalarm er at man gir personer som utsettes for vold i nære relasjoner bedre beskyttelse, og ved å flytte belastningen i en trusselsituasjon fra den voldsutsatte til den som truer eller utøver vold.

Politiske signaler indikerer at bruken av omvendte voldsalarmer kommer til å øke i tiden som kommer. Regjeringen foreslår å gi påtalemyndigheten hjemmel til å ilegge elektronisk kontroll av besøksforbud hvor dette er et egnet og forholdsmessig tiltak. Regjeringen har også foreslått bruk av fotlenker som tiltak for å håndheve oppholdsforbud og bruk som et alternativ til varetekt i arbeidet mot gjengkriminalitet. (kilde: regjeringen.no).

Om Eyasys

Eyasys er et helnorsk teknologiselskap som spesialiserer seg på mobile løsninger med fokus på sikkerhet og posisjonering. Eyasys har utviklet innovative og kostnadsbesparende løsninger som er i bruk av flere norske offentlige instanser.

Øyvind Rakkestad

Øyvind Rakkestad

Daglig leder, Eyasys AS

Tlf: 997 38 909

E-post: rakkestad@eyasys.no